Ruysdaellaan 67

3712 AR Huis ter Heide

030 691 08 48

of 06 301 599 46

KvK: 30198988

BTW: NL075678949B01

Persoonlijke groei
Diensten

VDB biedt een aantal diensten en werkvormen aan.

 

Intervisie

 

Bij Intervisie wordt er gewerkt met 6-7 personen. Er is één begeleider en de cursisten ondersteunen elkaar bij het ontrafelen van de case die een van hen inbrengt. Samen kom je tot een oplossing.

De cases wisselen elkaar af, stappenplannen worden ingericht en to-do lijsten gemaakt. In de volgende bijeenkomst wordt gekeken wat de resultaten zijn geweest van onze input. Meestal heeft het fantastische resultaten opgeleverd waarbij de inbrenger van de case blij verrast was over het effect.

 

De groepen komen 4-5 keer per jaar bij elkaar. Lengte van de Intervisie is 3,5 - 4 uur. Tijdstip is vaak van 15.30 - 19.30 uur met een hapje rond 17.45 uur.

De prijsstelling verschilt per samenstelling/groepsgrootte en ligt tussen de 150 en 200 Euro per persoon per Intervisie sessie.

 

Afhankelijk van de vraagstelling kan , indien gewenst, het transformatie spel gespeeld worden of gebruik gemaakt worden van familie- of organisatie opstellingen.

 

Reactie van enkele intervisie deelneemsters:

 

Het is zo belangrijk om met gelijkgestemden te praten over issues die je als ondernemer tegenkomt in je dagelijks functioneren. Heel plezierig om dat te doen in een setting die buiten mijn dagelijkse routine valt en met niveau, humor en diepgang. Dankzij de bezielende support van Marion van de Brink en van Match & Mentor heeft deze werkwijze niveau, diepgang en humor.

 Caroline van Leuven – Indivisible/ NVL Consult BV.

 

                                         *****

Het valt niet mee om een intervisie-groep samen te stellen van vrouwelijke ondernemers. Ze hebben te vaak te veel te doen en zijn dus te druk. Toch is het Match & Mentor samen met de inzet van Marion gelukt. Hulde daarvoor.

Marion lukt het om met aandacht voor iedereen gesprekken te leiden en discussies terug te brengen tot de kern van de zaak. Met compassie houdt ze je een spiegel voor en stelt je door gerichte vragen in staat je eigen gedachten te vormen over mogelijke oplossingen van een probleem. Klasse.

  Aleid Kruize, partner bij Teslin Capital Management BV

 

                                         *****

Als ik een rapportcijfer mag geven voor de Intervisie bijeenkomsten van Marion van den Brink dan is dat een dikke 8.

 Jacqueline Zuidweg, Directeur Zuidweg & Partners

 

                                         *****

 

Systemisch Werk (Familieopstellingen en Organisatieopstellingen)

 

De bewustwordingsmethode van het Systemisch Werk (werken met een zogenaamde Familieopstelling of met een Organisatieopstelling) heeft tot doel de verborgen belemmeringen binnen een systeem (familie of organisatie) zichtbaar en hanteerbaar te maken. Ieder mens maakt deel uit van systemen. Met de methodiek van het Systemisch Werk kunnen die systemen snel in beeld worden gebracht. Een familie of een organisatie is een systeem van mensen die, hoewel vaak onbewust, in verbondenheid met elkaar leven of werken. Mensen kunnen zich hierin vrij en verbonden voelen maar ook gevangen en verstrikt. Systemisch Werk analyseert de posities die mensen in een systeem innemen en maakt veranderingen daarbinnen mogelijk.

 

In het Systemisch Werk worden een drietal basiswetten onderscheiden:

  • Dat iedereen recht heeft op een plek binnen het systeem, het recht om erbij te horen.
  • Dat iedereen de goede plek inneemt binnen het systeem, die wordt bepaald door een rangorde, een positie ten opzichte van andere plekken in het systeem.
  • Dat er een balans is tussen geven en nemen.

 

Opstelling

In een opstelling plaatst een cliënt een aantal plaatsvervangers voor zijn familieleden of collega’s  in de ruimte in relatie tot elkaar. Deze plaatsvervangers zijn groepsleden die deelnemen aan een workshop.
Wanneer deze mensen hun plek hebben ingenomen, krijgen ze allerlei gevoelens die bij de mensen of onderwerpen horen zonder dat ze deze kennen.

 

Een organisatieopstelling laat zien wat er nodig is om iedereen zijn werk goed te laten doen en hoe de organisatie zich op de juiste manier kan ontwikkelen. Belangrijke thema’s in organisaties zijn: leiderschap, ordening en de balans tussen geven en nemen. Ook persoonlijke vragen die te maken hebben met het werk kunnen aan bod komen, zoals loopbaan vragen, weerstanden, ongewenst gedrag, afwegingen over een nieuwe baan of het oprichten van een eigen bedrijf.

 

De opstellingen worden meestal  uitgevoerd met behulp van representanten
Voor individuele begeleiding kunnen  tafelopstellingen een mooie verdieping geven in de inzichten en direct toepasbaar. Tafelopstellingen kunnen gedaan worden met blokjes of poppetjes.

 

poppetjes als basis voor een systeemopstelling   blokjes als basis voor een systeemopstelling

 

De workshops voor opstellingen kunnen besloten of met een open inschrijving gegeven worden.
Indien gewenst kunnen er representanten van buiten uitgenodigd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van oud cursisten die de opleiding systemisch werken bij Phoenix opleidingen gevolgd hebben en vertrouwd zijn met deze taak.

 

Top 25 toonaangevende vrouwen in callcenterland Brochure systemische opstellingen

 

Transformatiespel

Transformatiespel, een dienst van VDBHet Transformatiespel is een bordspel en wordt gespeeld in een kleine groep (twee tot zes spelers) of in een veel groter verband (meer dan 25 mensen). Het wordt vooral gespeeld om persoonlijke doelstellingen helder te krijgen.

 

Deze bijeenkomsten duren minimaal 2 dagdelen.

 

Meer informatie over het Transformatiespel: www.transformatiespel.org